28 فروردين 1395 22:15:11
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:
حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجراست
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجراست و در این زمینه اصلاح نگرش ضروری است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و اموربین الملل وزیر دادگستری، در دومین نشست آموزشی- اجرایی مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگاه های اجرایی و قضایی کشور، در تشریح نفوذپذیری حقوق شهروندی و مقابله با فساد، تقویت نهادهای مدنی را از راهکارهای تحقق حقوق شهروندی دانست.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی، طراحی نظامی اجتماعی، برای مدیریت اجتماعی است تصریح کرد: رکن اصلی حقوق شهروندی عضویت و در نتیجه مشارکت است؛ علاوه برآن مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به سایر شهروندان نیز تعمیم پیدا می کند، به نحوی که همه افراد اجتماع در مقابل همه افراد دیگر مسئول هستند.
عباسی حق الناس را مبنای حقوق شهروندی دانست و گفت: حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجراست و در این زمینه اصلاح نگرش ضروری است. وی با برشمردن ویژگی های جامعه مدنی بر رعایت حقوق شهروندی و مشارکت مردمی تاکید کرد.
وی همچنین آثار مخرب فساد برجامعه را برشمرد و گفت: فساد دغدغه دولت ها در سطوح بین المللی نیز به شمار می رود.
عباسی همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با فساد اشاره و تصریح کرد: بازدارندگی، گسترش همکاری های بین المللی، بازرسی و نظارت، شفافیت و نظارت عموم بر دولت، افزایش آگاهی های عمومی، اصلاح ساختار اداری و آموزش و پیشگیری از فساد به کارکنان بخش عمومی، از جمله راهکاری های مبارزه با فساد و صیانت از حقوق شهروندی است.


Powered by Tetis PORTAL