29 آبان 1396 7:48:53
در دیدار رییس پلیس بین الملل ناجا با معاون وزیر دادگستری مطرح شد:
نقش برجسته پلیس بین الملل در استرداد مجرمان و انتقال محکومان

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: پلیس بین الملل به عنوان ضابط قضایی در عرصه بین الملل می تواند نقش مهمی در استرداد مجرمان و انتقال محکومان ایفا نماید.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در ملاقات رییس پلیس بین الملل ناجا و همراهان و نمایندگان دفتر ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بر ضرورت هماهنگی و
همکاری های مشترک پلیس بین الملل ناجا و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تأکید شد.
در این دیدار دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مدیریت انتقال محکومان از سال 1391 با تفویض ریاست محترم قوه قضائیه به عهده وزارت دادگستری است و با تصویب قانون حدود وظایف و اختیارات وزارت دادگستری در سال 1394، کلیه اختیارات مربوط به مذاکره، پاراف، امضای و اجرای معاهدات حقوقی و قضایی اعم از معاهده استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری و سایر معاهدات نظیر استرداد اموال به وزارت دادگستری محول گردیده تأکید کرد با تصویب قانون مزبور مبادله زندانیان سرعت بیشتری بخود گرفته بگونه ای که در دو سال اخیر حدود 1117 نفر مبادله زندانیان داشته ایم که از این تعداد 470 نفر مربوط به تحویل زندانیان ایرانی و 647 نفر نیز مربوط به انتقال زندانیان سایر کشورها بوده است و در زمینه مذاکره، پاراف و امضای معاهدات در دو سال گذشته بیش از دو برابر تاریخ امضای معاهدات رشد داشته ایم.
رییس کارگروه انتقال محکومان با اشاره به ضرورت مبادله زندانیان در چارچوب معاهدات منعقده یا معامله متقابل که امری مهم و مبتنی بر موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی است و موجب تسهیل دسترسی خانواده های زندانیان به محکومان می گردد بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه و بالفصل پلیس بین الملل ناجا در زمینه استرداد مجرمان و انتقال محکومان را ضرورتی اجتناب ناپذیر توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل پلیس بین الملل ناجا با وزارت دادگستری بویژه در موارد اضطراری که اطلاعاتی بین پلیس بین الملل کشورها در زمینه های استرداد مجرمان با انتقال محکومان مبادله می گردد پلیس بین الملل را بازوی توانمند نظام در عرصه بین المللی توصیف کرد که می تواند نقش و تأثیر بسزایی در فرایند استرداد و انتقال محکومان ایفا نماید.
در این دیدار سردار رضوانی رئیس پلیس بین الملل ناجا ضمن ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت های پلیس بین المللی ناجا در سطح ملی و در عرصه بین المللی بر نقش برجسته پلیس بین الملل به عنوان ضابط قضایی در عرصه های بین-المللی اشاره کرد و تعامل خوب اینترپول کشورمان با 192 کشور و پیگیری پلیس بین الملل برخی کشورها نظیر ترکیه و قطر در زمینه انتقال محکومان اتباع خارجی ابراز امیدواری کرد که همکاری پلیس بین الملل با معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در سطح گسترده تری افزایش یابد. در این نشست که سرهنگ عباسی از پلیس بین الملل، آقایان فهیم و جهنده از اداره کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، علیپور- معاون دفتر همکاری های بین المللی و عبداللهی اصل مشاور معاونت امور بین الملل وزارت دادگستری حضور داشتند ابعاد مختلف همکاری های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


Powered by Tetis PORTAL