16 مرداد 1398 11:23:45
با حضور هیات ایرانی در سنگاپور؛
سند بین المللی سنگاپور به امضای ۴۶ کشور رسید

سند بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری موسوم به سند سنگاپور به امضای ۴۶ کشور رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری "سند بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری" موسوم به "سند سنگاپور" به امضای ۴۶ کشور رسید.
جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین کشورهایی است که این سند مهم بین المللی در زمینه تجارت بین الملل را امضا می کند.
سید علیرضا آوائی که بنابر دعوت وزیر کشور و قانون(دادگستری) سنگاپور به این کشور سفر کرده است به موجب مصوبه هیات وزیران این سند را امضا کرد.
سند سنگاپور که در چارچوب انسیترال به امضای کشورها می رسد گامی بلند و کم هزینه برای تسریع در رسیدگی به حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری برداشت.
انتظار می رود به زودی سایر کشورها نیز به این سند مهم بین المللی بپیوندند.


Powered by Tetis PORTAL