21 مرداد 1397 7:12:59
سیزدهمین همایش ملی حقوق شهروندی و اورژانس اجتماعی برگزار شد؛
افتتاح طرح ملی آموزش حقوق شهروندی و حقوق کودک به پرسنل شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی

سیزدهمین همایش ملی حقوق شهروندی و اورژانس اجتماعی با حضور معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از پرسنل مراکز اورژانس اجتماعی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در چارچوب تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور روز دوشنبه 15/5/97 اولین دوره آموزشی " طرح ملی مشترک وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور برای آموزش حقوق شهروندی و حقوق کودک به پرسنل شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی سراسر کشور " با حضور محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کل کشور، با آموزش به پرسنل اورژانس اجتماعی استان تهران در وزارت دادگستری آغاز شد.
در جلسه افتتاحیه این دوره عباسی ضمن خیر مقدم و تقدیر از اهتمام سازمان بهزیستی کشور به موضوعات حقوق شهروندی و حقوق کودک، اجرای این طرح را زمینه ای برای توجیه بیشتر به جامعه هدف مورد اشاره در آیین نامه اورژانس اجتماعی به عنوان شهروندانی که نیاز به حمایت بیشتر دارند و همچنین آن را موجب افزایش آگاهی های حقوقی و قانونی کارشناسان اجتماعی دانست.
وی در ادامه با تحلیل محتوای اسناد داخلی و بین المللی در زمینه حقوق کودک، نکات حقوقی کاربردی در خصوص موضوعات مبتلابه در اورژانس اجتماعی در ارتباط با کودکان پرداخت و تاکید کرد: پرسنل مراکز اورژانس های اجتماعی در خط مقدم حمایت از آسیب های اجتماعی قرار دارند و آشنایی آنان با قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود و موازین حقوق شهروندی و قوانین و مقررات مربوط به حوزه حقوق کودک یک ضرورت اساسی است. این طرح باید در سراسر کشور برای کلیه پرسنل مراکز اورژانس اجتماعی اجرا شود و امیدواریم که در چارچوب تفاهم نامه و همکاری مشترکی که بین وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور وجود دارد بتوانیم گام های بلندی در این زمینه برداریم.
در ادامه مراسم محسنی بند پی ضمن تاکید بر هم افزایی میان دستگاهها برای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی به برگزاری این دوره های آموزشی به عنوان یکی از امور لازم و ضروری تاکید کرد.
وی در ادامه به تبیین چگونگی مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی و عملکردی سازمان بهزیستی در این زمینه را مورد اشاره قرار داد.
بندپی همکاری مشترک وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی در این زمینه را بسیار ضروری دانست و آن را حرکتی بسیار مهم و تاثیرگزار در این زمینه دانست.
همچنین حسین شریفی طرازکوهی یکی دیگر از سخنرانان این دوره بود که به تشریح حقوق شهروندی با توجه به وظایف و اختیارات اورژانس اجتماعی پرداخت.
شایان ذکر است بر اساس تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کل کشور دوره ی آموزش حقوق شهروندی و حقوق کودک برای سایر استان ها برگزار خواهد شد.


Powered by Tetis PORTAL