2 مهر 1397 8:47:30
وزیر دادگستری:
تعزیرات حتی در روزهای تعطیل هم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند

وزیر دادگستری مطرح کرد: اگر کسی اعتراضی به سیستم تعزیرات داشته باشد باید رسیدگی کنیم و البته نقدهای وارده هم باید مستند باشد و معمولا شخصا این مسائل را پیگیری می‌کنم.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلیرضا آوائی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص نقدهایی که به سازمان تعزیرات حکومتی وارد است، گفت: من هم منکر نقدهایی که به سازمان وارد است نمی‌شوم. کار سازمان تعزیرات شباهت به قوه قضائیه دارد و از جهاتی هم با آن متفاوت است.
آوائی با بیان اینکه سازمان تعزیرات به علت رسالتی که دارد در معرض نقد است، اظهار داشت: سازمان تعزیرات وظیفه برخورد و مجازات دارد و حتما سازمانی که اصالتی اینچنین دارد در معرض نقد قرار دارد و افرادی از آن ناراضی هستند.
وی تصریح کرد: تا جایی که ناراضی بودن‌ها با منطق باشد آنها را پیگیری می‌کنم. یعنی اگر کسی اعتراضی به سیستم تعزیرات داشته باشد، باید رسیدگی کنیم و البته نقدهای وارده هم باید مستند باشد و معمولا شخصا این مسائل را پیگیری می‌کنیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: فکر می‌کنم مسیر فعلی تعزیرات منطقی است چراکه هم برخوردها صورت می‌گیرد و هم زمان رسیدگی به پرونده به شکل صحیح ادامه پیدا می‌کند.
آوائی تاکید کرد: نظارت‌ها در سازمان تعزیرات با توجه به شرایط فعلی کشور افزایش یافته است و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. به غالب پرونده‌هایی که در خصوص احتکار و گرانفروشی پیش آمده رسیدگی شده و سخنگوی سازمان تعزیرات هر روز در حال ارائه گزارش است. تعزیرات حتی در روزهای تعطیل هم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و فعال است.


Powered by Tetis PORTAL