10 ارديبهشت 1397 7:29:50
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی:
اورژانس اجتماعی ملجاء و پناهگاه کودکان قربانیان خشونت
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اورژانس اجتماعی ملجاء و پناهگاه کودکان قربانیان خشونت است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی تهران با اشاره به گستره آسیب های اجتماعی در کشور، مراکز اورژانس اجتماعی را خاکریز نخست ارتباط آسیب دیدگان اجتماعی و ملجاء و پناهگاه کودکان قربانی خشونت توصیف کرد و گفت: همه فعالیت ها و اقدامات و خدمات شبانه روزی مراکز اورژانس اجتماعی تبلور عینی اخلاق شهروندی و ایثار، گذشت، فداکاری و مصداق بارز حقوق شهروندی است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات کسانی که به مراکز اورژانس اجتماعی تماس می گیرند و یا مراجعه می کنند مسائل حقوقی است در پرتو تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری با سازمان بهزیستی کشور ما آمادگی داریم در هر یک از مراکز اورژانس اجتماعی کلینیک های حقوق شهروندی ایجاد کنیم و با بهره¬گیری از حقوقدانان و وکلا در کنار فعالیت مشاوران روانشناختی و مددکاران اجتماعی زمینه ای ایجاد کنیم که در اسرع وقت بتوان به نیازهای آسیب دیدگان اجتماعی پاسخ داد.
دستیار ویژه حقوق شهروندی وزیر دادگستری با اشاره به گستره خشونت علیه کودکان و نقش برجسته اورژانس اجتماعی در پیگیری و مدیریت آن تأکید کرد: تلاش های ارزشمندی از سوی اورژانس اجتماعی برای حمایت از کودکان به عمل آمده است و کاهش زمان تماس با 123 تا حضور کارشناسان فوریت های اورژانس اجتماعی در صحنه و هماهنگی کامل بین دستگاهی از نکات مهمی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی تهران، غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، جعفری، معاون دادگستری کل استان تهران و معاون مجتمع قضایی کودکان و نوجوانان جمعی از قضات دادگاه و دادسرای اطفال و اعضای ستاد حقوق بشر حضور داشتند.


Powered by Tetis PORTAL