4 دي 1395 15:52:3
انتصاب در وزارت دادگستری:
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
سرپرست جدید دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی به پیشنهاد معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، بنابر پیشنهاد عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، حسین عرفانی مقدم در حکمی از سوی وزیر دادگستری به عنوان سرپرست جدید دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد.
در بخشی از حکم وزیر دادگستری خطاب به عرفانی مقدم آمده است: نظر به مراتب شایستگی، تعهد، تجارب، دانش و پیشینه اجرایی و بنا به پیشنهاد معاونت محترم حقوق بشر و امور بین الملل، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب می شوید.
لازم به ذکر است حسین عرفانی مقدم، دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، معاونت اداره کل ارتباط با قوه قضاییه و معاونت اداره کل حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی را در کارنامه خود دارد.


Powered by Tetis PORTAL