11 خرداد 1395 11:55:4
سفر هیات وزارت دادگستری به اتریش/
دیدار با رییس شبکه نهادهای غیر دولتی اتریش
هیات اعزامی وزارت دادگستری با رییس شبکه نهادهای غیر دولتی اتریش دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در ادامه برنامه های هیات اعزامی وزارت دادگستری ملاقات با خانم ماریا گارسیا مارکوز در محل هتل محل اقامت هیات ایرانی انجام پذیرفت.
دراین دیدار که رایزن سیاسی سفارت کشورمان نیز حضور داشت، مارکوز گزارشی در خصوص فعالیت این شبکه ارایه کرد.
وی اظهار داشت: به همراهی 44 نهاد غیر دولتی مرتبط با کودکان، عهده دار تهیه گزارش ادواری اجرای کنوانسیون حقوق کودک در اتریش هستیم که این گزارش به طور مستقل به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارایه می شود؛ ضمن اینکه دولت نیز راسا گزارش خود را می دهد.
ایشان با تاکید بر بی طرفی این شبکه اعلام کرد: گزارشات خود را به طور غیر رسمی از نهادها و افراد می گیریم.
در این جلسه عباسی، معاون وزیر دادگستری گزارشی در خصوص شکل گیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران ارایه و در خصوص پناهندگان در ایران و تسهیلات دولت ایران برای آنان به ویژه در بخش آموزش مطالبی را عنوان کرد.
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز ساختار مرجع و حضور سازمان یافته سمن ها را تشریح کرد.
در این دیدار مقرر شد ارتباطات کاری بین مرجع و سمن های ایرانی با شبکه غیر دولتی حقوق کودکان اتریش برقرار و طرفین از تجربیات هم دیگر استفاده کنند.


Powered by Tetis PORTAL