11 دي 1396 14:24:0
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری:
وزارت دادگستری حامی اقدامات ستاد دیه است

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: با توجه به تاکید وزیر دادگستری، این وزارتخانه با تمام توان درخدمت ستاد دیه جهت کمک به اهداف خیرخواهانه آن می باشد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مدیرعامل و معاونین ستاد دیه کل کشور امروز با حضور در وزارت دادگستری با میرهادی قره سید رومیانی دیدار کردند.
قره سید رومیانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در این جلسه گفت: ستاد دیه یکی از مراکزی است که در بین مردم محبوبیت بسیاری دارد.
وی افزود: مدیریت و کادر دلسوز این ستاد با اقدامات مهم و پیگیری های مستمر گشایشهای بسیاری را در حوزه آزادی زندانیان بوجود آورده اند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری عنوان کرد: نقش سازمانهای مختلف در همراهی با ستاد دیه نقشی مهم است که همراهی خوبی تا کنون در این رابطه صورت گرفته و امید است این همراهی بیشتر شود.
وی افزود: با توجه به تاکید وزیر دادگستری، این وزارتخانه نیز با تمام توان درخدمت ستاد دیه جهت کمک به اهداف خیرخواهانه آن می باشد.
وی اظهار کرد: دولت، اینگونه مباحث را دارای اهمیت ویژه ای می داند و همواره رویکرد حمایت حداکثری از اینگونه اقدامات را دارد.
قره سید رومیانی در پایان گفت: امروز مردم تعامل بسیار خوبی با ستاد دیه دارند و ستاد دیه نیز همراهی و تعامل بسیار مطلوبی با سه قوه دارد که این ظرفیت بسیار مهمی است. همراهی مردم باعث ایجاد سرعت و شتاب حداکثری در امور محوله می شود.
مدیرعامل ستاد دیه در این جلسه با بیان اقدامات انجام شده، راهکارها جهت خدمت رسانی بیشتر به نیازمندان زندانی را تشریح کرد.


Powered by Tetis PORTAL