14 دي 1389 15:6:19
در وزارت دادگستري برگزار شد؛
پنجمين جلسه ستاد عفاف و حجاب
پنجمين جلسه ستاد عفاف و حجاب وزارت دادگستري و قوه قضاييه برگزار شد.
در اين جلسه كه نمايندگان سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه حضور داشتند، الوندي دبير ستاد عفاف و حجاب با ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده اظهار اميدواري كرد در اجراي برنامه هاي دولت در اين زمينه قدم هاي خوبي برداشته شود. وي ضمن مناسب توصيف كردن وضعيت حجاب و عفاف در سطح قوه قضاييه و دستگاه هاي وابسته، اظهار داشت برنامه هاي ستاد براي تعميق اين حركت بوده و بعضا ناظر بر مراجعين قضايي خواهد بود.
در اين جلسه نماينده وزارت كشور نيز برنامه هاي جديد ستاد مركزي عفاف و حجاب را تشريح نمود و بر آماده نمودن برنامه ها و بسته هاي فرهنگي مرتبط تاكيد كرد. در ادامه هاشمي نسب، بازرس ستاد مركزي حجاب و عفاف كه به عنوان مسوول بازرسي و نظارت در دستگاه هاي وابسته به قوه قضاييه تعيين شده است، طي سخناني بر اجراي برنامه هاي 12 گانه اعلام شده از سوي وزارت كشور تاكيد نمود و وزارت دادگستري را در سال 88 جزو وزارتخانه هاي فعال در زمينه حجاب و عفاف معرفي كرد.
در اين جلسه هر يك از نمايندگان حاضر، نقطه نظرات خود را تبيين نمودند.

Powered by Tetis PORTAL