9 فروردين 1397 17:21:41
با توافق روسای جمهور ایران و ترکمنستان صورت گرفت:
مبادله کلیه محکومان ایران و ترکمنستان در نقطه صفر مرزی
وزیر دادگستری گفت: کلیه محکومان به حبس دو کشور ایران و ترکمنستان امروز در نقطه صفر مرزی دو کشور مبادله شدند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری با اشاره به سفر رییس جمهور کشورمان به ترکمنستان و توافق روسای جمهور دو کشور بر سر مبادله کلیه محکومان به حبس دو کشور تاکید کرد: کلیه محکومان به حبس دو کشور امروز در نقطه صفر مرزی دو کشور مبادله شدند.

وزیر دادگستری گفت: براساس معاهده انتقال محکومان بین دو کشور تحویل و انتقال محکومان اقدامی حقوق بشردوستانه و در راستای کمک و حمایت از زندانیان و خانواده های آنان صورت می گیرد و معنا و مفهوم انتقال محکومان این است که زندانیان ادامه محکومیت خود را در کشور متبوعشان بگذرانند.

وی تاکید کرد انتقال ۲۸۷ نفر از محکومان دو کشور که بزرگترین مبادله محکومانی است که بین دو کشور صورت می گیرد به هیچ وجه به معنای آزادی محکومان نیست مگر اینکه دوره محکومیتشان پایان یافته باشد. ما به معاهدات منعقده پایبندیم و بر اساس مفاد آن عمل می کنیم همچنانکه از طرف مقابل نیز انتظار داریم که بر اساس مفاد معاهده عمل نماید.

وزیر دادگستری ضمن تشکر و قدردانی از دکتر روحانی، رییس جمهور کشورمان که این موضوع مهم و حقوق بشردوستانه را در دستور کار مذاکرات خود با طرف ترکمنستانی قرار داد تاکید کرد: گسترش روابط حقوقی و قضایی با دیگر کشورها و دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی از سیاست های راهبردی ما در وزارت دادگستری است که آن را با هماهنگی رییس محترم قوه قضاییه به پیش می بریم.


Powered by Tetis PORTAL