7 آبان 1396 7:5:9
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
دولت موظف به تضمین حقوق اولیه کودکان است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: داشتن محیطی امن و مصون بودن از هرگونه آزار و خشونت کلامی، جسمی و جنسی، حق اولیه کودکان است که اولیا و مربیان و دولت باید آن را تضمین کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، پانل تخصصی تربیت جنسی و پیشگیری از کودک آزاری در حاشیه بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان برگزار شد.
در این نشست متخصصین رشته های مختلف به بررسی موضوع از جنبه های مختلف پرداختند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به حق محور بودن اقدامات حمایتی در خصوص کودکان، آموزش را حق اولیه کودکان دانست.
وی داشتن محیطی امن و مصون بودن از هرگونه آزار و خشونت کلامی، جسمی و جنسی را حق اولیه کودکان دانست که اولیا و مربیان و دولت باید آن را تضمین کنند.


Powered by Tetis PORTAL