7 تير 1395 11:34:15
از سوی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مطرح شد:
ابراز تاسف از خارج کردن نام عربستان از لیست سیاه
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از خارج کردن نام کشور پادشاهی عربستان سعودی از لیست سیاه ناقضان حقوق کودک ابراز تاسف کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، متن نامه «دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» خطاب به رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب آقای بنیام داویت مزمور
رئیس محترم کمیته حقوق کودک سازمان ملل

با سلام و احترام
اعتراف تکان دهنده جناب آقای «بان کی مون»، دبیرکل محترم سازمان ملل در خصوص علت اقدام این نهاد بین المللی به خارج کردن نام کشور پادشاهی عربستان سعودی از لیست سیاه ناقضان حقوق کودک، مایه تعجب و تاسف جامعه جهانی گردید. جنابعالی به خاطر دارید که در ماه ژانویه سال جاری، زمانیکه کارشناسان برجسته عضو کمیته حقوق کودک طی چندین ساعت متوالی با نگاهی موشکافانه و جستجوگر گزارش کشور متبوع مرا در مورد رعایت حقوق کودک و مفاد کنوانسیون بررسی می کردند به ریزترین موارد مرتبط با کودکان اشاره می شد و حتی اسامی افرادی که به زعم شما در معرض نقض حقوق هستند را به هیات ایرانی حاضر که بنده نیز عضو آن بودم ارائه و با احساس مسئولیت خواستار توجه به حقوق آنان می شدند. در همان ایام جلسات این سوال به ذهن متبادر می گردید که اگر این دغدغه فکری برای همه کودکان جهان وجود داشته باشد می توان به آینده روشن و پرامید برای کودکان جهان امیدوار بود. اما به یکباره چارچوب ذهنی ما و هزاران نفر از مدافعین حقوق کودک در جهان با اقدام آقای دبیرکل به هم ریخت و محاسبات ما در بی طرفی و نقش سازنده سازمان ملل تغییر نمود.

عالیجناب
اعتراف تکان دهنده و شگفت آور جناب آقای «بان کی مون» نشان داد که برای کسب سابقه ای مطلوب نزد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و جامعه بین الملل صرف تلاش در راستای ارتقاء و ترویج حقوق بشر کفایت نمی کند، بلکه باید به مولفه های دیگری از جمله اهرم نفوذ حامیان مالی و منافع سیاسی بر نوع رویکرد ارکان سازمان های بین المللی نیز اندیشید و انتظار داشت که دولت های ضعیف و تحت سلطه قدرت ها گزارشات ادواری خود در زمینه حقوق کودک و حقوق بشر را براساس معیارهای حامیان مالی سازمان ملل تنظیم نمایند. برهمین اساس است که اخیراً رژیم اسرائیل که نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق کودک در مناطق اشغالی فلسطین به اقدام عادی آنان بدل شده، به پیشنهاد دولت های به ظاهر مدافع حقوق بشر، نامزد ریاست کمیته حقوقی شده و با ترفندهای مشمئزکننده با 109 رای موافق بر این منصب می نشیند و این در حالی است که اسرائیل حتی حاضر به پاسخگویی بر اساس سازوکار جهانشمول بررسی دوره ای جهانی هم نشده است. اینک با مشاهده وقایع اخیر، مانده ایم که توصیه های اعضاء محترم کمیته حقوق کودک در خصوص گزارش ادواری کشورم را چگونه به نهادهای مرتبط در داخل اعلام و ابلاغ کنم در حالیکه افکار عمومی اعتماد خود را از دست داده است و آنان از من سوال خواهند کرد که چگونه کشور پادشاهی عربستان به بهانه تغییرات سیاسی در کشور بی دفاع یمن هر روز مناطق مسکونی را بمباران کرده و صدها کودک بی گناه را به خاک و خون کشیده، توانسته است نظر دبیرکل و اعضاء سازمان ملل را برای تبرئه خود جلب کند؟ این پارادوکس قابل توجیه و تفسیر نیست و اعتبار سازمان ملل متحد که آمال و آرزوی مردم در سراسر جهان برای گسترش صلح و عدالت است را خدشه دار می کند.
عالیجناب
به نظر می رسد کمیته حقوق کودک می تواند با شکستن این سکوت در ترمیم این بی اعتمادی موثر بوده و نشانگر دغدغه واقعی این کمیته باشد که حتی با وجود فشار مالی، رنگ نباخته است. و در آن صورت است که می توان به اجرای دقیق تر توصیه های کمیته حقوق کودک به کشورهای عضو کنوانسیون و تضمین حقوق کودکان در پرتو گسترش صلح و عدالت امیدوار بود.

مظفر الوندی
دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
تیرماه 1395-ژوئن 2016

Powered by Tetis PORTAL