4 تير 1399 10:46:29
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری:
حق اختراع بیش از آن‌که مفهومی علمی باشد، اقتصادی و صنعتی است

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در نشست آموزش مجازی با موضوع «ضمانت اجرا در مالکیت صنعتی» تأکید کرد: حق اختراع بیش از آن‌که مفهومی علمی باشد، اقتصادی و صنعتی است و در اقتصاد و صنعت است که می‌توان از آن به بهترین کیفیت بهره‌مند شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در این نشست که به صورت مجازی، با همکاری مشترک معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای جمعی از نمایندگان پارک‌های علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم برگزار شد گفت: فلسفه حق اختراع این است که مخترع، با افشای اختراع خود اطلاعات مربوط به آن را دراختیار اشخاص دیگر قرار دهد تا آن‌ها با دریافت اطلاعات علمی مجبور نباشند که تحقیقات مرتبط را مجدداً از صفر آغاز کنند.
وی تصریح کرد: درازای افشاء، به مخترع یک انحصار موقت (برای ساخت، فروش، عرضه برای فروش، صادرات و واردات و عرضه در نمایشگاه‌ها) اعطاء می‌شود تا افشای اطلاعات توسط او جبران گردد.
استاد دانشگاه مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس افزود: سه حوزه در مالکیت صنعتی مبتلابه پارک‌های علم‌وفناوری می‌باشد: اختراعات، که به اصل کالا و انحصار در محصول مربوط می‌شود؛ طرح صنعتی که مربوط به ظاهر کالاست و علامت تجاری که به کالا تمایز اعطاء می‌کند.
حکمت‌نیا در ادامه ضمانت اجرای حقوق اختراعات را در سه مرحله قابل بررسی دانست و گفت: الف- قبل از ارائه تقاضانامه، که نوآور ازطریق حقوق سر تجاری از حق بر نوآوری خود بهره‌مند می‌شود. سر تجاری تا ‌زمانی‌که سر است قابل حمایت است، یعنی اگر افشاء شد حمایت از آن منتفی است. بااین‌حال اگر سر تجاری به‌صورت متقلبانه توسط شخص دیگری افشاء شد، صاحب سر می‌تواند علیه افشاء‌کننده دعوای مطالبه ضرر و زیان اقامه نماید. سر تجاری در قالب قراردادهای محرمانه قابل انتقال است.
ب- از زمان ثبت اظهارنامه تا ثبت اختراع، که همان فرآیند ارزیابی است. دراین‌مرحله اگر ارزیاب تخلفی کند قابل تعقیب است.
پ- پس از ثبت اختراع، که در این مرحله دعوای ابطال حق اختراع ازسوی معترض به این حق و دعوای مطالبه ضرر و زیان و یا جلوگیری از واردات توسط مخترع قابل اقامه است.
وی افزود: پیش از ثبت اختراع، اگر مخترع در یک نمایشگاه بین‌المللی معتبر، اختراع خود را با هدف سنجش بازار عرضه کند، بعد از یک مدت معین از زمان عرضه در نمایشگاه، هم‌چنان می‌تواند برای ثبت اختراع خود اقدام کند.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: ادعای اختراع باید دقیق و پیشگیرانه باشد تا اگر شرایط سه‌گانه (جدیدبودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) احراز نشد، سر تجاری از دست نرفته باشد. اگر ارزیاب اطلاعات مربوط به اختراع را دریافت کرد دیگر نمی‌توان از سر تجاری سخن گفت. مخترع می‌بایست ابتدا خود از موجود بودن شرایط سه‌گانه اطمینان حاصل کند و سپس تقاضانامه ارائه دهد.


Powered by Tetis PORTAL