21 آبان 1393 19:18:29
وزير دادگستري در همايش ملي پليس و سلامت اداري:
نوع رفتار و پيگيري‌ها در نيروي انتظامي الگوساز است
وزير دادگستري در همايش ملي پليس و سلامت اداري گفت: نيروي انتظامي به دليل جايگاه ويژه‌ خود، بيش از ساير دستگاه‌ها به مراقبت نياز دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با اشاره به گستره وسيع مخاطبان نيروي انتظامي اظهار داشت:‌ هيچ يك از دستگاه‌ها در جايگاه الگودهي اجتماعي قرار ندارند در حالي كه نوع رفتار و پيگيري‌ها در نيروي انتظامي الگوساز بوده و اين موضوع را در پليس راهور شاهد هستيم.

وزير دادگستري همچنين با اشاره به اينكه براي تعميق بخشي ناجا نيازمند كار مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي هستيم گفت: مراجعه مردم به پليس در واقع مراجعه به يك نهاد منسجم و قانونمند است.

 وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تنوع مأموريت‌ها در نيروي انتظامي و نياز فراوان به تحقيق در اين حوزه گفت: ناجا از جايگاه بي بديلي براي برقراري امنيت فيزيكي يا رواني در جامعه برخوردار است و يكي از شاخصه هاي مهم سلامت رواني در جامعه، امنيت رواني است.

وزير دادگستري همچنين با اذعان به اينكه در سلامت اداري دو معيار شفاف‌سازي و پاسخگويي از اهميت بسزايي برخوردارند گفت: با افزايش درجه شفافيت، ضريب سلامت و حفاظت مشخص و نقاط ناسلامت عيان‌تر خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با اشاره به جايگاه اصحاب رسانه بعنوان جزء چهارم حكومت‌داري و لازمه پاسخ‌گيري و پاسخگويي، از جابجايي 700 هزار ميليارد ريال پول در شبكه مالي فضاي الكترونيك كشور خبر داد.


Powered by Tetis PORTAL