22 شهريور 1394 10:39:31
به منظور ارتقای سطح علمی کارمندان وزارت دادگستری برگزار می گردد:
دوره آموزشی اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی
بنا بر پیشنهاد معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و تصویب آن در کمیته سرمایه انسانی وزارت دادگستری، دوره آموزشی اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی برای کارمندان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از تاریخ 16/6/94 آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در جلسه افتتاحیه این دوره که در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار شد، با اشاره به ضرورت آشنایی و تسلط نیروهایی که می خواهند در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالیت نمایند، از یک طرف و برنامه راهبردی دولت و وزارت دادگستری در بسط و گسترش اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی چهار درس اخلاق حرفه ای، حقوق بشر، حقوق اداری و حقوق شهروندی ارایه می گردد و در صورت موفقیت شرکت کنندگان در آزمون پایانی به آنان گواهی شرکت در دوره اعطا شده که در چارچوب مقررات می توانند به منظور ارتقا، از مزایای آن بهره مند گردند.
عباسی با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع و خدمتگزاری مطلوب که از وظایف حاکمیت دولت اسلامی است، اخلاق مداری و قانون گرایی را دو مولفه اساسی در دستگاههای اجرایی و در اجتماع توصیف کرد و گفت: دستیابی به فردایی بهتر تنها در سایه اخلاق مداری و قانون گرایی ممکن است که همه باید آن را وجهه همت خود قرار دهند. حاکمیت اخلاق و قانون آینده روشن کشور را رقم می زند و آسایش و امنیت اجتماعی را تضمین می کند.


Powered by Tetis PORTAL