8 ارديبهشت 1395 16:30:38
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس:
آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی در سازمان تعزیرات در اولویت است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی در سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تابعه، در اولویت برنامه های کاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری دربازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با اشاره به اینکه، ما حقوق شهروندی را از خود آغاز کرده ایم و بلافاصله پس از تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، دوره آموزشی سه ماهه حقوق شهروندی مشتمل بر چهار مبحث حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اداری و اخلاق حرفه ای برای کلیه مدیران و کارمندان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی را به مورد اجرا گذاشته ایم و اجرای دقیق آن را در باب تکریم ارباب رجوع و خدمت گذاری صادقانه به مردم نظارت و پایش می کنیم تأکید کرد: با توجه به تاکید وزیر دادگستری و استقبال رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مصوبه جلسه مورخ 31/1/1395شورای راهبردی حقوق شهروندی، آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی در سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تابعه، در اولویت برنامه های کاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری قرار گرفت.
عباسی ادامه داد: به منظور تحقق این هدف کمیته حقوق شهروندی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و آموزش و نظارت بر اجرای دقیق حقوق شهروندی توسط مدیران، روسای شعب و کارمندان سازمان تعزیرات حکومتی بر عهده این کمیته می باشد. بدیهی است که پایش حقوق شهروندی در سازمان تعزیرات حکومتی در پایان سال جاری توسط این معاونت انجام خواهد شد.
وی با اشاره به تحولات بزرگی که به همت جمشیدی معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته تأکید کرد: طبیعی است که بانی حقوق شهروندی در کشور باید طلیعه دار اجرای آن در دستگاه متبوع خود باشد و گام بلندی که در ایجاد سامانه جامع سازمان تعزیرات حکومتی برداشته شده، تحقق دولت الکترونیک و حقوق شهروندی را تسهیل می کند.
همچنین در این دیدار مبشری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گزارشی از وضع موجود، ساختار و برنامه های سازمان در استان فارس ارائه و از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس، برای تحقق گام نخست این برنامه ها و آموزش و اجرای حقوق شهروندی انتخاب شده است، استقبال و آن را گامی مهم در اجرای برنامه های سازمان دانست.


Powered by Tetis PORTAL