7 خرداد 1395 18:11:8
اطلاعیه مهم مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری

برگزاری انتخابات به منظور تعیین سه نماینده سازمانهای غیردولتی برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

بسمه تعالی


اطلاعیه

دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نظر دارد به استناد تبصره 3 ماده 4 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1391/1/28 هیات وزیران) نسبت به برگزاری انتخابات به منظور تعیین سه نماینده سازمانهای غیر دولتی برای عضویت در شورای هماهنگی این مرجع در روز یکشنبه 20 تیرماه 1395 اقدام نماید.
لذا از سازمانهای مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمینه حقوق کودک که حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته باشند دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به سایت ganjensan.ir و تکمیل فرم ثبت نام آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات یاد شده اعلام نمایند.

Powered by Tetis PORTAL