15 مهر 1395 18:30:12
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خبر داد:
اولویت بررسی لایحه پلیس قضایی در مجلس
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: لایحه پلیس قضایی در کارگروه تخصصی کمیسیون‏‌ حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب برنامه ششم توسعه در اولویت رسیدگی قرار دارد.

عبدالعلی میرکوهی در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه در کارگروه تخصصی کمیسیون‏‌ حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است.
وی ادامه داد: لایحه پلیس قضایی پس از تصویب برنامه ششم توسعه در اولویت رسیدگی قرار دارد.
میرکوهی در پایان گفت: از آنجایی که تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، احتمال اینکه در در این دور از مجلس تکلیف نهایی آن مشخص شود زیاد است.
گفتنی است؛ در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تشکیل «پلیس قضایی» تصریح دارد که بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، این در حالی بود که ۷ دی ماه سال گذشته لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه برای طی تشریفات تهیه و تقدیم مجلس شد.
در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.


Powered by Tetis PORTAL