19 ارديبهشت 1395 13:33:47
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد:
موضوع مبارزه با فساد در راس برنامه های دستگاه های اجرایی قرار گیرد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: موضوع مبارزه با فساد می بایست در راس و اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، صبح امروز جلسه آسیب شناسی "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری" با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و نمایندگانی از دستگاههای اجرایی در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینکه یکی از مهم ترین روش های ایجاد تعهد و علاقه در اجرای قوانین و مقررات، مشارکت دستگاه های اجرایی و عملیاتی در فرآیند تصمیم گیری، سیاستگذاری و قانون نویسی است تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد بستر مشارکت در تصمیم سازی، اعمال نظرات افراد مجری قانون در اصلاحیه آن، افزایش تعهد به اجرای قانون، آموزش و توانمندسازی مسئولان اجرای قانون است.

وی یکی از مهم ترین ضعفهای دستگاه های اجرایی را عدم آموزش و اطلاع دقیق از مفاد قانون ارتقای سلامت و مبارزه با فساد دانسته و اظهار داشت: بیش از 60 درصد دستگاه های اجرایی کشور حتی یک دوره آموزش قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد را بعد از چهار سال برای مدیران ارشد، میانی و عملیاتی و کارمندان صف و ستاد خود برگزار نکردند و این موضوع آسیب جدی را در اجرای قانون به همراه داشته است.
مردعلی از دیگر نکات مهم عدم اجرای موثر و اثربخش قانون ارتقای سلامت و مقابله با فساد را عدم تشکیل منسجم و مرتب کمیته ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دستگاه ها عنوان کرد و افزود: عدم تشکیل منظم این کمیته ها با حضور موثر تمام اعضاء، نشان دهنده آن است که موضوع مبارزه با فساد بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی هنوز به طور جدی مد نظر قرار نگرفته است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: بیش از 70 درصد دستگاه های اجرایی "کمیته ارتقاء سلامت اداری" را تشکیل داده اند و این جای امیدواری است که با فعال کردن این کمیته ها بر روی گلوگاه های فساد، تدوین و اجرای برنامه های ضد فساد و ارائه گزارشات منظم به بالاترین مقام دستگاه و مدیران ارشد بتوان زمینه بهبود وضعیت را فراهم نمود.
مردعلی در ادامه تاکید کرد: موضوع مبارزه با فساد می بایست در راس و اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی قرار بگیرد که این موضوع با جدیت و علاقه مندی دفاتر بازرسی دستگاهها در حال پیگیری است؛ هرچند این دفاتر به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی دارای ضعف های بسیاری هستند.
بر اساس این گزارش در این جلسه که به منظور آسیب شناسی "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری" توسط دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار شد، مهمترین مشکلات و چالشهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت.


Powered by Tetis PORTAL