20 آبان 1397 15:9:20
میان معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو؛
تفاهم نامه همکاری به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو به امضای محمود عباسی و
حسین میرمحمد صادقی رسید.
این تفاهم نامه که با همکاری مشترک معاونت حقوق بشر و کرسی حقوق بشر در سه سال گذشته تمدید شده است حکایت از همکاری های مشترک دو نهاد در زمینه مباحث و موضوعات مورد تفاهم دارد.
برگزاری همایش ها، نشست های تخصصی، دوره های آموزشی، راه اندازی کلینیک های حقوقی در دانشگاهها و کلینیک های حقوق شهروندی در بستر اجتماع از جمله محورهای مورد تفاهم بین طرفین است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در حاشیه امضای این تفاهم نامه تأکید کرد: اهمیت این تفاهم نامه از آن روست که دانشگاه شهید بهشتی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع و قطب علمی حقوق شهروندی معرفی شده است و امضای این تفاهم نامه هماهنگی و بستر علم و اجرا را فراهم می کند.


Powered by Tetis PORTAL