6 خرداد 1389 14:34:12
بختياري در گفتگو با مهر :
پيشگيري از افزايش جمعيت كيفري در دستور كار است
مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر در كرمان اظهار داشت : پيشگيري از افزايش جمعيت كيفري به صورت جدي در دستور كار قرار گرفته است .
مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر در كرمان اظهار داشت : پيشگيري از افزايش جمعيت كيفري به صورت جدي در دستور كار قرار گرفته است .
وي افزود : در واقع پيشگيري از بروز جرم مهمترين راه براي مقابله با بروز اعمال مجرمانه و افزايش جمعيت كيفري است .
وزير دادگستري اضافه كرد : كاهش جمعيت كيفري از تصميمات سه قوه و از سياستها و برنامه هاي قوه قضاييه است .

Powered by Tetis PORTAL