3 شهريور 1395 15:1:42
با حکم وزیر علوم:
معاون وزیر دادگستری به عضویت کمیته اخلاق زیستی یونسکو منصوب شد
معاون وزیر دادگستری با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت کمیته اخلاق زیستی یونسکو منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و نایب رییس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی را به عنوان عضو کمیته اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو منصوب کرد.
وی که مؤسس و نایب رییس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی، مؤسس و رییس کمیته اخلاق در علوم و فناوری کمیسیون ملی آیسسکو، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق زیستی، مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و نویسنده و مترجم هفت جلد کتاب در زمینه اخلاق زیستی است از سال 1385 تا کنون عضو کمیته اخلاق زیستی یونسکو است و برای چهارمین بار است توسط وزیر علوم به عضویت کمیته اخلاق زیستی یونسکو منصوب می شود.


Powered by Tetis PORTAL