18 آذر 1396 11:12:23
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنفرانس وحدت اسلامی تأکید کرد:
ضرورت تشکیل اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنفرانس وحدت اسلامی بر ضرورت تشکیل اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از تسنیم، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در کنفرانس وحدت اسلامی، بر ضرورت تشکیل اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام تأکید کرد.
وی که در کمیسیون نقض خودباوری مسلمانان و اتحادیه های تقریب نهاد در تشکیل تمدّن نوین اسلامی سخن می گفت با اشاره به اینکه در پرتو آموزه های دیپلماسی وحدت باید به تکمیل پازل تمدن نوین اسلامی پرداخت و یکی از خلاء های جدی ساختار تمدن نوین اسلامی وحدت حقوقی و نقش آفرینی حقوقدانان جهان اسلام در این پازل بنیادی است، تأکید کرد: با شروع هزاره سوم که با گفتگوی تمدّن ها آغاز شد انتظار می رفت که صلح و گفتگو و حاکمیت حقوق بشر فضای دیگری بر جامعه بشری مستولی گردد. با لشکر کشی آمریکا به افغانستان و عراق و کشتار هزاران نفر از زنان و کودکان و مردان بیگناه و میلیون ها مجروح و زخم خورده و آواره و متعاقباً با ایجاد جنگ¬های نیابتی و تشکیل گروهک داعش و نسل¬کشی و جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و نقض آشکار موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین¬المللی فضای دیگری بر جهان سایه افکند که همه ارزش¬های بشری در مقابل سکوت مرگبار مجامع بین¬المللی بیکباره فروریخت. در حال حاضر، یکی از عوامل مهم فتنه گری در جهان اسلام، گسترش تروریسم و جریان سلفی تکفیری است که در لباس دفاع از سنت و با قرائت خشن و متحجرانه از سنت نبوی و برداشت های ظاهری از آیات قرآن به طور عملی در مسیر ضد اسلامی گام برمی دارد. از مهم ترین اقداماتی که می تواند در مواجهه با چنین برداشت های نادرستی از اسلام و سنت به کارآید، همکاری و معاضدت کشورهای اسلامی و استفاده از همه امکانات و ظرفیت های موجود در قالب اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام برای مبارزه با این جریان های معاند می باشد.
اقدام و حرکتی مدافعانه از کرامت انسانی در برابر نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر در دنیای اسلام باید ایجاد شود و زمینه تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات و جرایم علیه بشریت فراهم گردد. ضرورت تشکیل اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام در فضای غبارآلود منطقه که در پی گسترش دامنه افراط گرایی و تروریسم، جنگ تجاوزکارانه عربستان به یمن، کشتار بی رحمانه زنان، کودکان و مردمان بی دفاع مسلمان، لشکرکشی آمریکا و غرب به کشورهای عراق و افغانستان و اعتراف تونی بلر و مقامات آمریکایی به دروغ پردازی و صحنه سازی برای جنگ، تخریب آثار هنری و تمدنی کشورهای منطقه و آوارگی صدها هزار قربانی جنگ و صدمات وارده بر میلیون ها نفر از مردم مسلمان منطقه به وجود آمده، کاملاً محسوس است. اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام با هدف اتخاذ سیاستی واحد در مقابل شبهه افکنی دشمنان اسلام در مورد مسائل حقوقی و قضایی و به خصوص مسائل حقوق بشری تشکیل و فعالیت می نماید. این اتحادیه درایجاد فضایی برای گفتگوی اندیشمندان جهان اسلام در زمینه های مختلف حقوق بشر اسلامی موثر خواهد بود و همچنین باعث ایجاد موجی مدافعانه از کرامت انسانی در برابر نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر در دنیای اسلام می شود و زمینه پیگیری مباحث مربوط به تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت را فراهم می سازد.
از مهم ترین ضرورت های تشکیل اتحادیه؛ حقوقدانان جهان اسلام عبارتست از :
1- کمک به توسعه و ارتقای همکاری های حقوقی و قضایی جهت ایجاد نوع وحدت رویه قضایی در کشورهای اسلامی.
2- فراهم کردن زمینه های لازم برای گسترش همکاری های علمی و پژوهشی میان کشورهای مسلمان در زمینه های حقوقی و قضایی.
3- تبیین الگوی مناسب از قضاوت اسلامی و معرفی آن به دیگر کشورها.
4- تهیه و تدوین منشور جامع حقوق بشر اسلامی.
5- معاضدت حقوقی و قضایی بین کشورهای اسلامی.
6- از بین بردن عوامل مهم فتنه گری در جهان اسلام.
7- مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته در بین کشورهای اسلامی.
8- مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تأمین منابع مالی آنها و مبارزه باکشتار زنان و کودکان بی دفاع منطقه و آواره شدن انسان ها.
وی در جمع بندی سخنان خود گفت: تشکیل اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام و تدوین اصول مشترک و اساسی حقوق اسلامی، بخصوص حقوق بشر اسلامی گامی مؤثر در وحدت هر چه بیشتر کشورهای اسلامی در ابعاد حقوقی و قضایی است. گردهم آمدن مقامات، حقوقدانان و قضات کشورهای اسلامی در قالب این اتحادیه ضمن ایجاد تحول در نظام حقوقی و قضایی کشورهای اسلامی، باعث ایجاد برنامه ریزی مناسبی برای اتخاذ سیاست واحد در مقابل شبهه افکنی دشمنان اسلام در مورد مسائل حقوقی و قضایی اسلامی خواهد شد. و بدین ترتیب می توان به نقش و جایگاه مهم و سترگ اتحادیه در تمدن نوین اسلامی پی برد که از اهمیت خاصی برخوردار است.


Powered by Tetis PORTAL