8 بهمن 1397 8:41:47
بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت پذیرفت:
صدور مجوز امضای موقت موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی بین ایران و تاجیکستان

پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی، مجوز امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امورکیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت دادگستری طی پیشنهادی با اشاره به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان برای تحقق گسترده ترین همکاری های قضایی برای مبارزه با جرم و تحکیم همکاری های موثر در زمینه انتقال محکومین به حبس و تقویت روابط فیما بین و با توجه به حکم ماده (۴) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی و ماده (۹) دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی ازمعاونت حقوقی رییس جمهور، درخواست نمود درخصوص صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امورکیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت های مزبور در چـارچـوب متـن اعلامی بررسی و اعلام نظر نماید؛ که معاونت مذکور صدور مجوزهای یادشده را در چارچوب متون نمونه مربوط و اصلاحیه آنها بلامانع دانسته است.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی به وزارت دادگستری مجوز داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۴- ، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.


Powered by Tetis PORTAL