24 تير 1396 15:14:55
توضیح روابط عمومی وزارت دادگستری درباره یک خبر
روابط عمومی وزارت دادگستری در مورد آمار منتشر شده در خبر مربوط به "گزارش عملکرد قوه قضاییه" توضیح داد.

بدینوسیله اعلام می دارد عدد مربوط به آمار ارایه شده در "گزارش عملکرد سال 1395 قوه قضاییه" (مندرج در بند 11 جدول صفحه 28) مربوط به جرم "کارچاق کنی"، که در تاریخ یازدهم تیرماه جاری بر روی پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر گردید، به مبلغ 150/046/920/312 ریال صحیح می باشد.


Powered by Tetis PORTAL