28 شهريور 1396 12:24:46
بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به مناسبت روز جهانی صلح

صلح، امنیت و حفظ کرامت انسان ها ازکهن ترین آرمان ها و جزء حقوق اولیه و غیر قابل سلب ابناء بشری است و برقراری صلح درجهان ارتباط مستقیمی با حقوق بشر دارد، اما متاسفانه امروز ما در جهانی زندگی می کنیم که کشورهای به اصطلاح مدافع صلح و حقوق بشر، اصلی ترین مهره های برانداز صلح اند.

 

 

 بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به مناسبت روز جهانی صلح

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید          تو یکی نه ای، هزاری، تو چراغ خود بر افروز 

صلح، امنیت و حفظ کرامت انسان ها ازکهن ترین آرمان ها و جزء حقوق اولیه و غیر قابل سلب ابناء بشری است و برقراری صلح درجهان ارتباط مستقیمی با حقوق بشر دارد، اما متاسفانه امروز ما در جهانی زندگی می کنیم که کشورهای به اصطلاح مدافع صلح و حقوق بشر، اصلی ترین مهره های برانداز صلح اند.
بدون تردید امروزه تروریسم یکی از مخاطرات بزرگ صلح و امنیت بین المللی است . نقش برخی از کشور ها در شکل گیری گروه های تروریستی و حمایت از آنان در راستای منافع و اهداف استکباری از جمله مخاطرات و تهدیدات صلح جهانی است. در این زمینه می توان به موارد متعددی از دخالت و حمایت برخی کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای در شکل گیری القاعده و حمایت از آن در دوره جنگ سرد که در راستای منافع قدرت های بزرگ بوده است اشاره کرد و به نقش این کشور هادر ایجاد و تقویت گروهک تروریستی داعش و فروش سلاح به رژیم های کودک کش صهیونیستی و آل سعود اشاره نمود. آنچه این روزها در میانمار شاهد آن هستیم نشانه آشکار تهدید صلح و امنیت توسط مدعیان حقوق بشر می باشد. فاجعه بار تر آن که این جنایات در سرزمینی رخ میدهد که رهبر آن یکی از برندگان جایزه صلح نوبل می باشد. خیل عظیم مهاجران و پناه جویان که به ناچار خانه و موطن خود را ترک و آوارگی را انتخاب و به سوی سرنوشتی نامعلوم می روند.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن گرامیداشت 21 سپتامبر، روز جهانی صلح، ظهور و بروز صلح جهانی را مبتنی بر حُسن نیت، گفتگو و احترام به حقوق و منافع متقابل دولتها و ملت ها در چهارچوب منشور ملل متحد، قوانین و الزامات حقوقی و بین المللی و حقوق بشری و نیز اجماع نظر دولتها و کشورها در جهت نهادینه کردنِ صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی و افراطی گری می داند و بر لزوم برنامه ریزی برای ارائه راهکارهای لازم، در ابعاد فرهنگی، حقوقی، اجتماعی، ااقتصادی، دفاعی و امنیتی تاکید می نماید.


Powered by Tetis PORTAL