20 مهر 1393 12:48:41
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك:
نهادهاي حامي حقوق كودك درباره فعاليت‌هايشان پاسخگو باشند
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفت: تمامي نهادهايي كه اسم‌شان حمايت از حقوق كودك است را بايد مواخذه كنيم كه چه فعاليت‌هايي براي كودكان انجام داده‌اند.

مظفر الوندي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، در مراسم گراميداشت هفته ملي كودك كه صبح امروز در وزارت دادگستري برگزار شد، گفت: به دنبال شاسنايي و برنامه‌ريزي براي تمامي كودكان داراي شرايط خاص و مشكل‌دار هستيم.

 

وي ادامه داد: چرا در كشورهاي پيشرفته بايد كودك بازمانده از تحصيل داشته باشيم؟ در واقع نهادهاي حامي حقوق كودك بايد در خصوص فعاليت‌هاي مرتبط با كودكان پاسخگو باشند.

 

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با اشاره به مشكلات كودكان، گفت: متاسفانه ما امروز شاهد كودكان بازمانده از تحصيل، كودك كار، كودكان حاضر در كانون اصلاح و تربيت هستيم و اين در حاليست كه با كار مديريتي و برگزاري سمينارها نمي‌توان مسائل كودكان را حل كرد، بلكه بايد با مشكلات كودكان آشنا و با آنها زندگي كرد.

 

الوندي درباره برنامه‌هاي مرتبط با كودكان در وزارت دادگستري تصريح كرد: در دادگستري همت همكاران بر اين است كه كودكان داراي شرايط خاص و مشكل‌دار را شناسايي و براي آنها برنامه‌ريزي كنيم. همه نهادهايي كه اسم‌شان حمايت از حقوق كودك است را بايد به اينجا فرا بخوانيم و مواخذه‌ كنيم كه چه فعاليت‌هايي براي كودكان انجام دادند.

 

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در پايان تصريح كرد: چرا در كشور پيشرفته‌اي همچون كشور ما بايد كودك بازمانده از تحصيل وجود داشته باشد در واقع اين مشكلات بايد رفع و براي آنها برنامه‌ريزي شود.


Powered by Tetis PORTAL