28 مهر 1397 15:43:41
در وزارت دادگستری برگزار شد؛
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی حقوق کودک
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی حقوق کودک در وزارت دادگستری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در این شورا که اعضای آن با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب شده اند برنامه¬ریزی، هماهنگی بین دستگاه¬ها و نحوه اجرای کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همه اعضای شوار برگزاری هرچه با شکوه تر این کنفرانس را در راستای ارتقای حقوق کودک ارزیابی کردند.
در ابتدای این جلسه عباسی- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر علمی کنفرانس بین المللی حقوق کودک گزارشی از روند شکل گیری و برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانس منطقه ای عدالت برای کودکان و هم چنین کنفرانس بین المللی حقوق کودک ارائه کرد.
وی بر ضرورت تعامل سازنده دستگاه های عضو شورای هماهنگی مرجع و دانشگاه ها و مراکز علمی برای برگزاری این کنفرانس تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب دیگر کشورها به منظور ارتقای حقوق کودک در جامعه است.
وی رتبه 84 را برای حقوق کودک در بین کشورها را برای کودکان این مرز و بوم جایگاه شایسته ای ندانسته و تاکید کرد: ما برای تحقق حقوق کودکان باید گام های بلندتری برداریم و از همه ظرفیت های ملی و بین المللی برای ارتقای حقوق کودکانمان که آینده سازان جامعه هستند بهره گیریم.
در این جلسه هریک از اعضا نقطه نظرات خود پیرامون موضوع را بیان کردند و به ارائه پیشنهادات خود به منظور برگزاری هرچه با شکوه تر کنفرانس پرداختند.


Powered by Tetis PORTAL