17 ارديبهشت 1397 8:16:55
سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری:
قاچاق و تقلب اموال فکری سرطان سرمایه‌‌‌گذاری است

سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به همراه رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان مالکیت فکری کره جنوبی در محل سازمان مالکیت فکری کره در شهر دائجونگ دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، میرهادی قره‌‌‌سید رومیانی، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ضمن تشریح وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران و جایگاه مالکیت فکری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور در خصوص نقش شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری وزارت دادگستری در راهبری موضوعات مرتبط با این حوزه توضیحاتی ارائه کرد.
وی با تشکر از میزبانی کره جنوبی برای تدارک این دیدار و با اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور گفت: حقوق مالکیت فکری یکی از ابزارهای تقویت امنیت سرمایه‌گذاری است و ما تلاش داریم با ترویج و توسعه حقوق مالکیت فکری در کشور این امنیت را هرچه بیشتر در کشور ارتقاء دهیم.
معاون وزیر دادگستری افزود: قاچاق و تقلب اموال فکری سرطان سرمایه‌‌‌گذاری است و ما از طریق وضع و به‌‌‌روزرسانی قوانین شفاف سعی در تضمین سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی داریم و در این زمینه از کشور کره برای سرمایه‌‌گذاری بیشتر در ایران دعوت می‌‌کنیم.
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تاکید بر افزایش تعاملات و انتقال تجربه در حوزه مالکیت فکری به تشریح نقش و اقدامات مجلس شورای اسلامی در این زمینه پرداخت.
در این دیدار، یون موسانگ رئیس سازمان مالکیت فکری کره نیز با اشاره به ظرفیت‌‌‌‌‌های بالای ایران از آمادگی این کشور برای ارتقای روابط در حوزه مالکیت فکری و انتقال تجارب کره خبر داد.
در پایان این دیدار، رومیانی از یون مو سانگ، رئیس سازمان مالکیت فکری کره جنوبی برای دیدار رسمی از کشورمان دعوت کرد.


Powered by Tetis PORTAL