30 دي 1396 10:5:20
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در مراسم بزرگداشت دادستان شهید خوی:
آموزه های دینی ما مشحون از ارزش های حقوق بشری است
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: آموزه های دینی ما مشحون از ارزش های حقوق بشری است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که بنا بر دعوت رییس دادگستری خوی به منظور شرکت و ایراد سخنرانی در مراسم سالگرد شهید حاجی قلیزاده، دادستان شهید این شهر به خوی سفر کرده بود در جمع مقامات سیاسی، قضایی، لشکری و اجرایی و مردم انقلابی و متدین این شهر به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با تمسک به آیه شریفه «و من المومنین رجال صد قوا ماعاهدوا... علیه» شهید حاجی قلیزاده، دادستان شهید و قربانی تروریسم را یکی از مصادیق بارز این آیه شریفه و از مردان صادق و خدمتگزاری توصیف کرد که قلم به عدالت می زد و آثار و پیامدهای قلم خویش را دنبال می نمود. او مرد خدا بود و مرد مردم؛ مرد خدا از آنجهت که خدمتگزاری وارسته و صادق برای مردم بود و مرد مردم از آنجهت که خدمتگزاری به مردم را برای رضای خدا می خواست و عدالتی که از حلقوم قلمش می تراوید توام با نگاه اخلاق مدارانه، مردم گرایانه و جامعه شناختی بود که مبادا در نتیجه تصمیم او و انطباق اتهامی با مواد قانونی خانواده ای آواره شود و فرزندانی سرگردان بمانند. او در عین حال که بر محور عدالت قلم می زد یک دستش تلفن به فرماندار و شهردار و مسئولان بود که مبادا در نتیجه اقدام قضایی او یا همکارانش فردی گرسنه بماند. این نگاه جامع الاطراف و اخلاق مدارانه از او شخصیتی ممتاز ساخته بود که بر قلبها حکومت می کرد و حتی ناراضیان از دستگاه قضا نیز او را دوست می داشتند. مراسم تشیع جنازه آن شهید والا مقام نشان داد که او از اتبار شهیدان بزرگ عدالت بود. شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی که معمار نوین دستگاه قضا بود و شهید آیت اله قدوسی و شهید لاجوردی و دهها و صدها شهید قربانی ترور و این شهیدان و مردم عزیزی که این شهیدان عزیز برآمده از متن آنانند نشان دادند که تروریسم و دشمنی و توطئه هرگز نمی تواند این نظام و انقلاب را از پای درآورد. مردم و مسئولان ما به تأسی از رهبری فرزانه خود آموخته اند که دو کار بزرگ را باید توأمان انجام داد انقلابی گری در برابر دشمن و رعایت حقوق شهروندی در بطن و متن جامعه که همانا مصداق اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد. حقوق شهروندی گفتمان غالب امام (ره) و انقلاب اسلامی است ابتنای این نظام و انقلاب بر پایه های حقوق شهروندی استوار است. شما شاهد بوده اید که در اوج ترورها و آشوب های داخلی و توطئه های خارجی که تروریست های حامی غرب و استکبار جهانی مسئولان عالیه رتبه نظام ما از رییس جمهور و نخست وزیر و رییس دیوانعالی کشور گرفته تا نمایندگان پارلمان را به خاک و خون کشیدند درست چند ماه پس از همین وقایع هولناک، امام فرمان هشت ماده ای صادر می کند که تمامی آن در راستای تحقق حقوق شهروندی است و در تداوم این راه مقام معظم رهبری انقلابی گری را مبتنی بر اراده مردم و احیای حقوق مردم می پندارند.
این تصور که حقوق شهروندی ساخته و پرداخته غرب و بسته ای سفارش داده شده از ناحیه غرب است سیگنال های انحرافی است که ما را از مسیر دولت، نظام و خدمت به مردم باز دارد. اگر آمریکا و غربیها پس از برجام گزینه حقوق بشر را روی میز خود نهاده اند و مقام معظم رهبری بر این نکته پای می فشردند که ما در زمینه حقوق بشر مدعی غرب هستیم و مسئولان دستگاه قضایی حقوق بشر اسلامی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و همواره بر توجه مسئولان به حقوق مردم تأکید می ورزند بدین معناست که حقوق ملت و حقوق شهروندی در اولویت برنامه های ماست. اگر رییس جمهور محترم منشور حقوق شهروندی ابلاغ و منتشر می کنند و در سالگرد ابلاغ آن نه تنها وزرای دولت خویش را به صف می کنند که گزارش عملکرد یکساله خود را به مردم ارائه کنند بلکه خویشتن را نیز متعهد به پاسخگویی می دانند و در مرئی و منظر مردم از حقوق شهروندی و راهکارهای تحقق آن سخن می گویند بدین معناست که این خواست عمومی باید محقق شود. بنظر اینجانب هیچ توجیهی برای نادیده انگاشتن حقوق ملت و بی توجهی به حقوق شهروندی وجود ندارد؛ بدون تردید قضات ما در محکمه و دادگاه قائل به اجرای قانونند که این سخن حقی است قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و دیگر قوانین و مقررات حقوق بشری و حقوق شهروندی را اجرا کنند، مسئولان دستگاههای اجرایی و کارکنان دولت که با تصویب قانون منتظر آیین نامه و بخشنامه اند اجرای منشور حقوق شهروندی را وجهه همت خود قرار دهند اینها مانعه الجمع نیستند هیچ بهانه ای برای سیاسی جلوه دادن منشور حقوق شهروندی وجود ندارد. ما بر سکان یک کشتی نشسته ایم و ناخدای این کشتی ما را به افق های روشن فردا هدایت می کند. آنچه این انقلاب و نظام را و این مردم بی دفاع را از اقیانوس مواج و دریای متلاطم حوادث بسوی ساحل آرامش هدایت می کند وحدت و انسجام درونی است.
عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آموزه های دینی ما محشون از
ارزش های حقوق بشری است و آنچه غرب در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان موازین حقوق بشر بدان دست یافته است چهارده قرن قبل در قرآن و آموزه های دینی ما بدان پرداخته شده و جهان غرب ریزه خوار این تنعّمات معنوی است و ما در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی نیازی به بسته های سفارشی غرب نداریم. ما باید برای احصای آن در آموزه های دینی و اجرای آن بر محور قانون اساسی و اسناد بالا دستی نظام گام های بلندی برداریم به عنوان مثال، از دکترین های نوظهور حقوق بشری حکمرانی شایسته است؛ شما حکمرانی شایسته تر از این می یابید که مولای ما می فرمود حکومت کردن بر مردم به اندازه آب دهان یک بز برای من بی ارزش است مگر آنکه بتوانم در پرتو آن حقی را احیا و یا باطلی را ابطال کنم و یا آنجا که می فرماید اگر آدمی در نتیجه ظلم بر یک زن یهودی که در ذمه حکومت اسلامی می زید بمیرد نباید او را سرزنش کرد و یا در فرمانش به مالک که می فرماید مردمی که تو بر آنان حکومت می کنی بر دو دسته اند یا در دین با تو برابرند یا در خلق آیا ارزش های بالاتر و والاتر از این ارزش ها برای یک حکمران شایسته می یابید. فرهنگ و تاریخ و تمدن اسلام و ایران مشحون از ارزش های حقوق بشری است و اینکه مدعیان حقوق بشر از آن به عنوان یک ابزار سیاسی علیه دیگر کشورها استفاده می کنند دلیل موجهی برای بی توجهی ما به ارزش های حقوق بشری نیست. ما باید دشمنان خود را از این سلاح برنده ای که چون پتک بر سر ملت ها می کوبند خلع سلاح کنیم. دستگاه قضایی ما که بر پایه خون شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی و صدها شهید والا مقامی چون شهید حاجی قلیزاده استوار گردیده باید بیش از پیش اینگونه ارزش ها را که نتیجه اش چیزی جز پاسداشت کرامت انسانی مردم نیست وجهه همت خود قرار دهد و رضایتمندی مردم را در پرتو شفافیت و بهره گیری از آموزه های حقوق بشر اسلامی که خوشبختانه در قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام و قوانین و مقررات ما موج میزند مبنای تصمیمات خود قرار دهند که این مهم تداوم راه شهیدان است.


Powered by Tetis PORTAL