9 تير 1398 14:49:6
در سفر به استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت:
بازدید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از کانون اصلاح و تربیت تبریز

در ادامه سفر استانی هیأت اعزامی وزارت دادگستری به سرپرستی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دبیر این مرجع و هیأت همراه از کانون اصلاح و تربیت تبریز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هیأت همراه در ادامه سفر استانی خود به آذربایجان شرقی از کانون اصلاح و تربیت این استان بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت های فرهنگی آموزشی و حرفه آموزی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تبریز آشنا شدند.
در این بازدید معاون مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و رییس کانون اصلاح و تربیت گزارشی از فعالیت ها و اقدامات خود در زمینه آموزش و حرفه آموزی کودکان معارض با قانون اصلاح و تربیت ارائه کرده و مربیان رشته های مختلف نیز با ارائه گزارشی از نحوه آموزش و برنامه های کانون در خصوص دستاوردهای نوجوانان در زمینه های آموزش احکام، سفالگری، معرق کاری، اریگامی و ... توضیح دادند و در ادامه از دستاوردهای نوجوانان کانون بازدید به عمل آمد.
در این بازدید معاون حقوق بشر و امور بین الملل با تک تک نوجوانان حاضر در کانون اصلاح و تربیت گفتگو کرد و مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید عرفانی مقدم، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، صادق زاده، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، صفری، معاون مدیرکل دبیرخانه مرجع، علیا نسب، کارشناس مرجع، دبیر مرجع ملی را همراهی کردند.


Powered by Tetis PORTAL