19 آذر 1396 12:11:2
معاون وزیر دادگستری در همایش ملی حقوق شهروندی و حاکمیت قانون تصریح کرد:
کاهش انحراف از قوانین در دولت تدبیر و امید از 31 به کمتر از 1 درصد
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از کاهش انحراف از قوانین در دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت قبل از 31 % به کمتر از 1% درصد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به عنوان سخنران افتتاحیه همایش ملی حقوق شهروندی و حاکمیت قانون که با همکاری ومشارکت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دانشگاه پیام نور برگزار گردید، ضمن تبریک سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) وامام صادق(ع) و روز دانشجو به تقویت مطالبه گری بین مردم، و همچنین ایجاد دوران گذار از حقوق شهروندی در جامعه اشاره کرد و به توجه بیش از پیش دولتمردان در اهتمام به موضوعات حقوق شهروندی تاکید کرد.
وی ضمن تقدیر از اهتمام دست اندرکاران همایش مذکور که درآستانه روز جهانی حقوق بشر به حقوق افراد در جامعه پرداخته اند، خواستار ورود بیش از پیش جامعه دانشگاهی و فرهیختگان در تبیین آموزه های حقوق شهروندی در بستر اجتماع گردید.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به کاهش قابل توجه انحراف دولت تدبیر و امید از قوانین به کمتر ازیک درصد اشاره نمود وگفت این در حالی است که در دولت قبل انحراف از قوانین درتصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها بیش از 31 % اعلام گردیده بود.
این موضوع حاکی از قانونمندی دولت تدبیر و امید است که زمینه اجرای حقوق شهروندی به نحو مطلوب را در جامعه فراهم می کند.
عباسی با اشاره به اینکه از دکترین های نوظهور حقوق بشر و حقوق شهروندی حکمرانی مطلوب است و شاخصه اصلی حکمرانی مطلوب شایسته سالاری و حاکمیت قانون می باشد تاکید کرد: حاکمیت قانون در یک جامعه نتیجه وحاصل رعایت حقوق شهروندی است.
وی افزود: حقوق شهروندی در ادبیات توحیدی ما جایگاه والایی یافته است و حقوق الناس نه تنها مبنای حقوق شهروندی که متضمن نحله های مختلف آن درعرصه های اجتماعی است.
وی همچنین گفت: یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی پیشرو به حقوق ملت وحقوق شهروندی اختصاص یافته هرچند که در سایر اصول و فصول آن نیز توجه به حقوق الناس وحقوق شهروندی موج می زند. ما درآستانه ابلاغ منشورحقوق شهروندی از سوی رییس جمهور محترم هستیم و کاربست آن را درپیوست ابلاغ وزرای محترم شاهد هستیم که هریک از وزراء در حوزه حقوق شهروندی ماموریت دارند مفاد منشور رادر دستگاه متبوع خودبه مورد اجرا گذارند.


Powered by Tetis PORTAL