23 بهمن 1395 18:12:2
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح کرد؛
لزوم تدوین نظام برنامه‌ریزی ضدفساد برای مبارزه با فساد اداری
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری بر لزوم تدوین نظامات برنامه‌ریزی ضدفساد برای مبارزه با فساد اداری در کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن مردعلی در سمینار عوامل و پیامدهای فساد اداری، با بیان اینکه در کشور یک استراتژی ضد فساد در سطح ملی و برنامه های عمل متناسب با آن وجود ندارد، به وجود سیستم های نظارتی ناکارآمد و نبود آگاهی‌های عمومی در سطح جامعه در حوزه مبارزه با فساد اشاره کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری همچنین گفت: حسب قانون یک دستگاه خاص وظیفه پیشگیری و مبارزه با فساد را بر عهده ندارد و تعدد این سازمان‌ها در کشور منجر به ناهماهنگی و ناکارآمدی در امر پیشگیری و مبارزه شده است.
وی عوامل موثر بر سلامت اداری- اقتصادی را حاکیمت قانون، پاسخگویی، انضباط مالی و اداری، شفافیت، الگوی مصرف و بهره‌وری، فرهنگ دینی، شایسته‌سالاری، نظارت و کنترل داخلی و تحقق دولت الکترونیک برشمرد.
مردعلی بر لزوم تدوین نظامات برنامه ریزی ضد فساد کشور و برنامه‌های عملیاتی آن که نقش سه قوه، جامعه مدنی، بخش خصوصی و مردم در آن مشخص شود، تاکید کرد.
دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد وزارت دادگستری همچنین بر لزوم توجه به تکنولوژی‌های روز، حذف قوانین مغایر و اجرایی شدن دولت الکترونیک اشاره و اضافه کرد: باید در مدیریت فرایند، نظامات نظارتی طراحی و تقسیم کار مناسبی بین دستگاه‌های نظارتی ایجاد شود.


Powered by Tetis PORTAL