19 مرداد 1398 14:58:18
درس گفتارهای حقوق مالکیت فکری

"درس گفتارهای حقوق مالکیت فکری" عنوان برنامه ای است که در 5 قسمت از طریق شبکه چهارم سیمای رسانه ملی پخش شده است.
در این برنامه دکتر محمود حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری به طرح مباحثی پیرامون موضوع حقوق مالکیت فکری می پردازد.
هر 5 قسمت این مجموعه از طریق لینکهای زیر قابل دسترسی است:

 

                قسمت اول         قسمت دوم           قسمت سوم            قسمت چهارم            قسمت پنجم


Powered by Tetis PORTAL