2 آبان 1395 13:35:41
در حاشیه امضای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی صورت گرفت:
تشکیل کمیته حقوق شهروندی در سازمان بهزیستی کشور
در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور، کمیته حقوق شهروندی در این سازمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور که به امضای محمود عباسی و انوشیروان محسنی بند پی رسید، کمیته حقوق شهروندی در سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شد.
در جلسه نخست این کمیته که با حضور دو نماینده از وزارت دادگستری و دو نماینده از سازمان بهزیستی و یک نفر از اساتید دانشگاه به ریاست رییس سازمان بهزیستی کشور و با حضور معاون حقوق بشر وزیر دادگستری تشکیل شد دو موضوع آموزش حقوق شهروندی به کلیه کارکنان سازمان بهزیستی در سراسر کشور و تهیه و تدوین شیوه نامه فعالیت کلینیک های حقوق شهروندی در دستور کار کمیته مزبور قرار گرفت و مقرر گردید کمیته هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه داده و برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی برنامه ریزی نماید.


Powered by Tetis PORTAL