14 مهر 1393 12:9:30
وزير دادگستري در حاشيه همايش هفته ملي كودكان:
براي نجات جامعه فرهنگ و تربيت صحيح از مجازات موثرتر است
وزير دادگستري گفت: مجازات جامعه را نجات نمي دهد؛ بلكه فرهنگ، تربيت، پيشگيري و هدايت هاي عمومي در نجات جامعه موثرتر است.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، روز دوشنبه در حاشيه مراسم افتتاحيه هفته ملي كودك در جمع خبرنگاران گفت: نبايد اجازه داد بچه ها از تحصيل باز بمانند، خانواده اي كه فرزند خود را بدنبال كار مي فرستد، به خاطر مشكلات اقتصادي دست به اين كار مي زند، از اين رو وظيفه داريم بدنبال چاره براي رفع مشكلات اقتصادي باشيم.

 

وي ادامه داد: تاكنون موردي مشاهده نشده كه به خاطر ممانعت از تحصيل فرزندان، والدين آنها مجازات شوند، اما مجازات در اين گونه موارد مي تواند بازدارنده باشد.

 

وزير دادگستري گفت: تنها مجازات نمي تواند مشكل گشا باشد بلكه مجموعه اقدامات بايد صورت گيرد تا كودك بازمانده از تحصيل، كودك خياباني و يا كودك كار نداشته باشيم.

 

وي در مورد سرنوشت كودكان بدون شناسنامه در تهران كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، بيان كرد: ما وضعيت اين كودكان را در مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، در دستور كار خود قرار داده‌ايم و در حال رسيدگي به آن هستيم و به زودي هيچ كودك بدون شناسنامه‌اي نخواهيم داشت.

 

وزير دادگستري درباره وجود فقر طبقاتي در جامعه، گفت: ما سعي داشته‌ايم اين فقر طبقاتي را از بين ببريم و يكي از اقدامات ابتدايي براي ايجاد تعادل درآمد طرح سلامت است، كه ما در رابطه با اين موضوع در ابتداي راه قرار داريم.

 

وي در پاسخ به سوالي درباره مجازات بدني با بيان اينكه اين نوع مجازات بازدارنده است، افزود: البته تجربه نشان داده اين موضوع مي تواند جنبه بازدارندگي داشته باشد و در صورتيكه فردي به زندان فرستاده شود، پيامدهاي منفي از جمله بي سرپرست شدن زن و كودك را بدنبال دارد و نيز آشنا شدن فرد با بزه و تخلفات ديگر، از جمله آثار منفي مجازات حبس است.

 

پورمحمدي ادامه داد: مجازات بدني هم براي مجرم و هم ديگران مي تواند درس عبرت باشد، ضمن آنكه مجازات بدني يك مجازات انساني، اجتماعي و مدني است كه در دين اسلام نيز آمده است؛ اما متاسفانه نتوانستيم آن را خوب توجيه كنيم.

 

وزير دادگستري خاطرنشان كرد: درصورتيكه احكام را در اين مورد سريع انجام دهيم، حتما بازدارندگي خواهد داشت. در عين حال بايد گفت مجازات جامعه را نجات نمي دهد بلكه فرهنگ، تربيت، پيشگيري و هدايت هاي عمومي موثرتر است.


Powered by Tetis PORTAL