28 تير 1399 9:20:16
فراخوان سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد+ شیوه نامه برگزاری

به سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودک و حقوق بشر که متقاضی شرکت در انتخابات می باشند ابلاغ می گردد تا مدارک و مستندات خود را جهت شرکت در انتخابات به دبیرخانه مرجع ملی ارسال نمایند.

فراخوان سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد
برای عضویت در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک


نظر به اینکه سومین دوره انتخابات سازمانهای مردم نهاد برای عضویت در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وفق بند ت ماده 4 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و شیوه نامه اجرایی آن در هفته اول شهریور ماه 1399 برگزار می گردد؛ لذا به سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودک و حقوق بشر و دارای 5 سابقه فعالیت که متقاضی شرکت در انتخابات می باشند ابلاغ می گردد تا مدارک و مستندات ذیل را جهت شرکت در انتخابات حداکثر تا تاریخ 1399/5/5 به دبیرخانه مرجع ملی ارسال نمایند.

آدرس دبیرخانه: خیابان ولیعصر(عج) جنب سفارت عراق، ساختمان وزارت دادگستری، طبقه پنجم 

                                                                        شماره تماس : 7-88926036      دورنگار: 88901601

1- تصویر پروانه فعالیت
2- تصویر اساسنامه
3- تصویر آخرین روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
4- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی، یک قطعه عکس مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره
5- گزارش عملکرد سه ساله سازمان مردم نهاد
6- معرفی نامه از هیأت مدیره جهت شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا «صرفاً مدیرعامل، رییس هیأت مدیره وفق بند 4 ماده 1 شیوه نامه انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» 


«شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد»


دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک


Powered by Tetis PORTAL