1 مهر 1395 11:25:20
به منظور تبادل نظر و اجرای برنامه های مشترک برگزار شد:
دیدار مسئولین وزارت دادگستری با رئیس بخش همکاری‌های بین‌المللی وایپو
به منظور تبادل نظر راجع به همکاری وزارت دادگستری و وایپو برای اجرای برنامه‌های مشترک آموزش حقوق مالکیت فکری به کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، قضات، ضابطان قضایی، ذی‌نفعان و صاحبان حق، هیاتی به ریاست آقای بردلی، رئیس بخش همکاری‌های بین‌المللی وایپو، به ایران سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری از 28 شهریور لغایت 1 مهرماه میزبان هیات سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) بود.
در اجرای مصوبه شماره 161756 مورخ 9/12/94 هیات وزیران و به منظور تبادل نظر راجع به همکاری وزارت دادگستری و وایپو برای اجرای برنامه‌های مشترک آموزش حقوق مالکیت فکری به کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، قضات، ضابطان قضایی، ذی‌نفعان و صاحبان حق، هیاتی به ریاست آقای بردلی، رئیس بخش همکاری‌های بین‌المللی وایپو، به ایران سفر کرد.
در این سفر هیات مذکور با مسئولین وزارت دادگستری و دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری دیدار و در خصوص چارچوب همکاری‌های فی‌ما‌بین برای آموزش حقوق مالکیت فکری در ذیل دبیرخانه شورای سیاستگذاری بحث و تبادل نظر خواهد نمود. دو طرف همچنین راه‌های همکاری دوجانبه در زمینه تأسیس دوره دکتری حقوق مالکیت فکری را بررسی کردند.
شایان ذکر است وایپو در قالب برنامه‌های توسعه حقوق مالکیت فکری و به منظور ظرفیت‌سازی در کشور‌های عضو، تاکنون به چند کشور برای تأسیس مرکز آموزش مالکیت فکری کمک فنی ارائه کرده است. در همین راستا، متعاقب پیشنهاد نمایندگی دائم کشورمان در ژنو و پیگیری دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری قرار شد تا وایپو در تأمین بخشی از لوازم ضروری، از جمله آموزش اساتید و تهیه مواد آموزشی، مساعدت نماید.
متعاقب طرح پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران با همکاری وایپو، هیات محترم وزیران در تاریخ 9/12/94 تصویب کرد که وزارت دادگستری و وایپو برای اجرای برنامه‌های آموزش همکاری کنند.


Powered by Tetis PORTAL