19 شهريور 1395 8:30:12
با صدور احکامی جداگانه از سوی وزیر دادگستری؛
معاونین پیشگیری از تخلفات و توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات منصوب شدند
وزیر دادگستری احکام انتصاب «معاون پیشگیری از تخلفات» و «معاون توسعه مدیریت و منابع» سازمان تعزیرات حکومتی را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، با صدور حکمی دکتر «محمد بارانی» را به عنوان «معاون پیشگیری از تخلفات» در سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد.
در این حکم آمده است: "نظر به برخورداری جنابعالی از مرتبه علمی و تعهد سازمانی و نیز تجارب ارزشمندتان در عرصه اجرایی، در اجرای ماده (7) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم سازمان، به سمت «معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی» منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعدادهای لایق و توانمند، در انجام وظایف سازمانی بسامان سیاست های مقام معظم رهبری (حفظه ا...) و برنامه های دولت تدبیر و امید، کوشا و موفق باشید"
پیش از این دکتر «بارانی» سرپرست معاونت پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی بود.
همچنین وزیر دادگستری با صدور حکمی جداگانه، دکتر «جواد فرشباف ماهریان» را به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع» در سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد.
در این حکم آمده است: "نظر به برخورداری جنابعالی از مرتبه علمی و تعهد سازمانی و نیز تجارب ارزشمندتان در عرصه اجرایی، در اجرای ماده (7) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم سازمان، به سمت «معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی» منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعدادهای لایق و توانمند، در انجام وظایف سازمانی بسامان سیاست های مقام معظم رهبری (حفظه ا...) و برنامه های دولت تدبیر و امید، کوشا و موفق باشید"
براساس این گزارش، پیش از این دکتر «فرشباف ماهریان» سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی بود.


Powered by Tetis PORTAL