11 ارديبهشت 1398 2:8:1
میان دو معاونت وزارت دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛
تفاهم نامه سه جانبه همکاری به امضا رسید

تفاهم نامه سه جانبه همکاری میان معاونت حقوق مالکیت فکری و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، معاون حقوق مالکیت فکری و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
در مراسم امضای این تفاهم نامه که در تاریخ 9/2/98 و در محل دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، طرفین ضمن تاکید بر ضرورت بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، همکاری و مساعدت برای تأسیس مراکز معاضدت حقوقی دانشگاهی و کلینیک های حقوق شهروندی، کلینیک حقوق بیماران و کلینیک حقوق پزشکی و همکاری سه جانبه برای حمایت بیشتر از انجمن های علمی مرتبط را از محورهای مهم این توافق نامه بر شمردند.
در این مراسم حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز با تاکید بر ضرورت گسترش آموزش و آگاهی بخشی در خصوص مالکیت فکری برای کنشگران این حوزه، مالکیت صنعتی ویژه ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی و مباحث دارویی و پزشکی را مهم توصیف کرد.
همچنین عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این مراسم با اشاره به اهمیت حقوق بشر و ضرورت اجرای منشور حقوق شهروندی تاکید کرد: یکی از مباحث این تفاهم نامه حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق سلامت و حقوق کودک است. ما باید مردم و شخصاً در دانشگاههای علوم پزشگی بیماران را با حقوقشان آشنا کنیم تا به مطالبه گری بپردازند. یکی از راهکارهای تحقق این مهم ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در دانشگاه ها و مراکز درمانی است که در این خصوص آمادگی داریم به ایجاد آن بپردازیم.
در ادامه آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه این دانشگاه ظرفیت های بسیاری برای مباحث فنی و فناوری و مالکیت فکری دارد، همکاری پیوسته و گسترده با وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری و حقوق بشر و شهروندی را خواستار شد.
همکاری و مشارکت در برگزاری نشست های تخصصی با همکاری مرکز ملی آموزش مالکیت فکری، آموزش در حوزه ثبت اختراعات، علائم تجاری، برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با حقوق کودک، بیو تروریسم و حقوق سلامت، استفاده از ظرفیت مشورتی طرفین در سیاستگذاری و تدوین لوایح مرتبط و انجام پروژه های علمی مشترک از محور های این تفاهم نامه می باشد.


Powered by Tetis PORTAL