24 آذر 1397 8:44:43
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در گفتگو با رادیو گفتگو:
در اندیشه دینی مبانی حقوق بشر بر محور خداگرایی استوار است

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با رادیو گفتگو اظهار داشت: اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر اندیشه اومانیسم و انسان گرای غربی شکل گرفته و تفاوت اساسی آن با حقوق بشر اسلامی بر این نکته استوار است که در اندیشه اسلامی مبانی حقوق بشر بر محور خداگرایی شکل می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در روز جهانی حقوق بشر میهمان رادیو گفتگو بود در برنامه نود دقیقه رادیو گفتگو با اشاره
به مبانی و خاستگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت هیچ کس از کشورهای اسلامی نقشی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشته است و تنها نماینده کشورهای اسلامی یک نفر مسیحی لبنانی بوده است که از طرف عربستان در تدوین این اعلامیه حضور داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر اندیشه اومانیسم و انسان گرای غربی شکل گرفته و تفاوت اساسی آن با حقوق بشر اسلامی بر این نکته استوار است که در اندیشه اسلامی مبانی حقوق بشر بر محور خداگرایی شکل می گیرد. تبلور عینی این حق های حقوق بشری را ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی می بینیم. وی افزود از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته و شایسته است کشورهای اسلامی به این موضوع بپردازند. عباسی در پاسخ به سئوال مجری برنامه رادیو گفتگو در مورد برون رفت از چالش های فراروی
حقوق بشر و هجمه غرب علیه جمهوری اسلامی گفت : یکی از راهکارهای فراروی ما حضور فعال در مجامع
بین المللی و ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف حقوق بشری است، از طرفی توجه و تأکید خاص بر حاکمیت قانون و اجرای دقیق آن در همه عرصه ها و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات و موازین حقوق بشر و شهروندی. هم چنین رصد تحولات بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر در آمریکا فرانسه و دیگر کشورها بخصوص کشورهای منطقه نظیر سوریه و یمن و فلسطین و عراق و افغانستان که با حمایت غرب صورت می گیرد. پاسخگویی به ابهامات و هجمه های غرب و تنویر افکار عمومی.
دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با رادیو گفتگو به پیشینه تمدنی اسلام و ایران در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ما در زمینه حقوق بشر باید مدعی غرب باشیم و باید جنایات علیه بشریت که توسط غرب و عمال آنها
در کشورهای منطقه صورت می پذیرد را رصد و به گوش جهانیان برسانیم و ازطرفی به واکاوی مباحث حقوق بشر در آموزه های دینی خود بپردازیم و آموزش و ترویج آن را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهیم.


Powered by Tetis PORTAL