18 بهمن 1395 15:48:16
اصلاحیه اطلاعیه وزارت دادگستری
اطلاعیه 18 بهمن ماه ( اصلاحیه زمان مصاحبه رشته تحصیلی حقوق با گرایش حقوق خصوصی)
زمانبندی مصاحبه رشته تحصیلی حقوق با گرایش حقوق خصوصی تغییر کرد.

 

اطلاعیه 18 بهمن ماه ( اصلاحیه زمان مصاحبه رشته تحصیلی حقوق با گرایش حقوق خصوصی)
پیرو اطلاعیه 17بهمن ماه ۹۵، زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری در رشته تحصیلی حقوق با گرایش حقوق خصوصی به شرح ذیل اصلاح می گردد.
پذیرفته شدگان محترم با مدارک ذکر شده در اطلاعیه های قبلی در روزهای تعیین شده مراجعه فرمایند.

 Powered by Tetis PORTAL