16 شهريور 1393 11:52:25
معاون وزير دادگستري در گفتگو با نسيم:
از حقوق اتباع خود در همه كشورها حمايت مي كنيم
معاون هماهنگي امور بين قوا وزارت دادگستري گفت: ما نسبت به حق و حقوق اتباع خود چه در كشورهايي كه با آنها تفاهم‌نامه قضائي داريم و چه كشورهايي كه بر اساس كنوانسيون‌ها، با آنها در ارتباط هستيم، حساسيم و از آنها در حد امكانات خود حمايت مي‌كنيم.

سيد علي رئيس‌الساداتي،‌ معاون هماهنگي امور بين قوا وزارت دادگستري در گفتگو با «نسيم» در خصوص اعدام تبعه ايراني در عربستان گفت: اين مسئله بايد بررسي شود تا كيفيت آن مشخص شود؛ سفير ما مواردي كه نياز باشد را به مسئولين گزارش مي‌دهد و مسائل ايرانيان منعكس مي‌شود. اگر هموطنان ما جرمي را انجام بدهند از لحاظ حيثيتي براي ما مشكل ايجاد مي‌شود.

وي افزود: هر ايراني كه در عربستان يا ساير كشورها اعدام مي‌شود بايد مشخص شود از دادگاه عادلانه و مترجم برخوردار بوده است يا خير؛ چرا كه طبق كنوانسيون‌ها و مفاد امضايي، اين مسئله به ما ابلاغ شده است و برخوردار بودن امتيازات اين چنيني حق اتباع ايراني است كه سعي در محقق شدن اين موارد است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم دسترسي كنسولي ايران به اتباع دستگير شده خود صحت دارد يا خير، گفت: اگر چه ما با عربستان توافق‌نامه قضائي نداريم اما در اين كشور، نماينده سياسي داريم و وزارت امور خارجه بايد پاسخگوي اين سوال و تاييدكننده آن باشد.

رئيس‌الساداتي با بيان اينكه آمار زندانيان ايراني محكوم به اعدام در ساير كشورها صحت ندارد، افزود: برخي آمار مطرح شده در مورد تعداد ايرانيان در آستانه اعدام در ساير كشورها به هيچ وجه صحت ندارد و آمار رسمي تنها از طريق سفارت‌هاي ايران به ما اعلام مي‌شود.

معاون هماهنگي بين قواي وزارت دادگستري تصريح كرد: ما نسبت به حق و حقوق اتباع خود چه در كشورهايي كه با آنها تفاهم‌نامه قضائي داريم و چه كشورهايي كه بر اساس كنوانسيون‌ها، با آنها در ارتباط هستيم، حساسيم و از آنها در حد امكانات خود حمايت مي‌كنيم.


Powered by Tetis PORTAL