15 بهمن 1396 12:37:24
در دیدار دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و رییس کل دادگستری استان یزد صورت گرفت:
بررسی راهکارهای ارتقای حقوق کودکان استان یزد

راهکارهای ارتقای حقوق کودکان استان یزد در دیدار دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و رییس کل دادگستری استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در دیدار محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با حبیبی، رییس کل دادگستری استان یزد وضعیت حقوق کودک و چگونگی حمایت از کودکان در معرض آسیب مورد بررسی قرار گرفت.
عباسی در این دیدار بر نقش برجسته دادگستری در حمایت حقوقی و قضایی از کودکان و نظارت پیشگیرانه بر موارد نقض حقوق کودک تأکید کرد و فعالیت های معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و حضور نماینده دادگستری در شورای استانی مرجع حقوق کودک استانداری را بسیار مهم توصیف کرد.
در این دیدار حبیبی، رییس کل دادگستری با تشریح فعالیت های دادگستری و کانون اصلاح و تربیت تشکیل شعبه ویژه دادگاه اطفال و هماهنگی دادگستری و شورای استانی مرجع حقوق کودک استانداری را خوب توصیف کرد و هماهنگی و هم افزایی در این زمینه را موجب ارتقای حقوق کودک دانست.
در ادامه عباسی بر ضرورت اجرای برنامه عمل مشترک در افق 1404 و دستیابی استان یزد به جایگاه شایسته کودکان تأکید کرد.


Powered by Tetis PORTAL