1 آذر 1396 11:19:48
با حکم وزیر دادگستری منصوب شد؛
مدیرکل جدید حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری

سید محمدرضا گلدانی با حکمی از سوی سید علیرضا آوائی، به سمت "مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری" منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در بخشی از حکم وزیر دادگستری خطاب به گلدانی آمده است:
نظر به شایستگی، تعهد، توانمندی، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم بعنوان "مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری" منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همراهی معاونین، مشاورین و مدیران محترم در راستای سیاست ها و برنامه های این وزارتخانه موفق باشید.


Powered by Tetis PORTAL