16 آبان 1395 14:8:5
به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد:
بیست و نهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری
بیست و نهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری، به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، بیست و نهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری با حضور وزیر دادگستری، معاون مالکیت فکری و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه میرحسینی، دبیر شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری، ضمن بیان مهمترین تحولات مالکیت فکری در سطح ملی و بین المللی، از تشکیل کمیته تدوین لایحه دانش سنتی خبر داد.
گفتنی است دبیرخانه شورا در سال گذشته لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه یا فولکلور را تهیه و جهت دریافت نظر صاحب نظران در تارنمای وزارت دادگستری قرار داد.
در این جلسه مصوب شد، دبیرخانه با جمع بندی نظرات دریافتی، این لایحه را تکمیل نموده، با امضای وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و عندالزوم سایر دستگاههای اجرایی مسئول طبق لایحه، به هیات دولت تقدیم کند.
همچنین اقدامات وزارت دادگستری در خصوص همکاری های فنی با سوئیس در زمینه مالکیت فکری تشریح و چگونگی تداوم کار در سه حوزه « استراتژی ملی مالکیت فکری»، «نشان جغرافیایی» و «شرکتهای کوچک و متوسط» مشخص شد.


Powered by Tetis PORTAL