15 شهريور 1394 8:52:4
از سوی معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با رسانه ها تشریح شد:
آخرین وضعیت لوایح قضایی
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی تجاری، قضازدایی و غیره را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در گفت‌وگو با رسانه ها، در ارتباط با آخرین وضعیت لوایح قضایی گفت: با توجه به اینکه انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم، لوایح و طرح‌هایی که در جریان رسیدگی بوده و پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند.

میرکوهی به لایحه آیین دادرسی تجاری اشاره کرد و گفت: این لایحه به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در نوبت رسیدگی است.

وی اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در کمیسیون‌ حقوقی و قضایی مجلس در نوبت رسیدگی است.

میرکوهی در ارتباط با لایحه پلیس قضایی خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال رسیدگی است.

وی در ارتباط با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح کرد: تعدادی از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

میرکوهی افزود: لایحه قضازدایی در کمیسیون فرعی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و در نوبت رسیدگی کمیسیون قضایی قرار دارد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری بیان کرد: طرح ثبت اختراعات در کمیسیون حقوقی و قضای مجلس تصویب شد و هنوز در دستور کار صحن قرار نگرفته است.

میرکوهی در پایان خاطرنشان کرد: اخیرا دولت لایحه ثبت اختراعات را به مجلس ارسال کرده که پس از تعطیلات در مجلس وصول و مراحل قانونی خود را تا تصویب طی خواهد کرد.


Powered by Tetis PORTAL