12 آذر 1393 8:59:9
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري درگفت وگو با ميزان تاكيد كرد:
لايحه پليس قضايي در انتظار تصميم هيات وزيران
معاون حقوقي و پارلماني وزيردادگستري ضرورت ايجاد پليس قضايي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: پليس قضايي دركميسيون لوايح دولت تصويب شده است و اين لايحه در هيئت وزيران در حال بررسي است.

عبدالعلي ميركوهي درگفت وگو با خبرنگار حقوقي ميزان در اين باره اظهاركرد: لايحه پليس قضايي در كارگروهي با حضور وزير كشور، وزير دادگستري و وزرات اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته اما هنوز نتيجه نهايي به هيئت وزيران اعلام نشده است.

 

وي با بيان اينكه پليس قضايي در واقع يك پليس تخصصي قضايي است بيان كرد: هم اكنون نيروي انتظامي اين وظيفه را انجام مي دهد و بخش گسترده‌اي از كار نيروي انتظامي، انجام وظايف محوله به ضابطان دادگستري است ولي به دليل آنكه كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيق از مجرم، اجراي احكام و ابلاغ اوراق قضايي، از جمله موارد و موضوعات تخصصي محسوب مي‌شود لازم است كه ضابطي به انجام اين وظيفه اقدام كند كه از طريق قوه قضاييه آموزش‌هاي لازم براي اين كار را گذرانده و پس از استخدام و جذب، با شروع به كار، تربيت و نظارت شود به همين دليل نياز به يك پليس تخصصي وجود داشت.

 

معاون حقوقي و پارلماني قوه قضاييه درادامه افزود: كشف جرم نيازمند ابزارهاي خاصي است كه از جمله نيروي پليس با تجربه است. قوه قضاييه بايد افرادي را از قضات مجرب وحقوقدانان آموزش دهد و افرادي مشخص و ثابتي باشند تا تجربيات بيشتري را در طول زمان كسب كنند.

 

اين مسئول عالي قضايي اظهاركرد: پليس قضايي ضرورت دارد اكثر كشورها پليس تخصصي تحت عناوين و ساختارهاي مختلف دارند كه كار ضابطين مربوط به قوه قضاييه را انجام مي دهند.

 

وي با بيان اينكه در تدوين لايحه پليس قضايي، وزارت دادگستري نيز همكاري‌هاي لازم را داشته است، اضافه كرد: اين لايحه در دولت گذشته با اين عنوان كه مغاير با قانون اساسي است، بايگاني شد. در دولت جديد و با ارسال نامه‌اي از سوي وزير دادگستري و تاكيد بر ضروري بودن تدوين لايحه پليس قضايي به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شد تا براي تصويب اين لايحه اقدامات لازم را انجام دهد.


Powered by Tetis PORTAL