14 مرداد 1393 20:30:51
توضيح مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت دادگستري در مورد يك خبر
مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت دادگستري در خصوص خبري كه اخيرا برخي از رسانه ها در رابطه با مصاحبه دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك وزارت دادگستري منعكس كرده اند، توضيحاتي را منتشر كرد.

مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت دادگستري اعلام كرد بخشي از مصاحبه دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك وزارت دادگستري كه در حدود دو ماه پيش با يكي از خبرگزاري ها صورت گرفته بود، اخيرا در رسانه هاي مجازي و خارجي بصورت نادرست منعكس شده كه نه تنها با واقعيت فاصله داشته بلكه اصولا برداشت نادرستي از مجموع مصاحبه شده است و كليه موضوعات مطرح شده در اين رسانه ها به شدت تكذيب مي گردد.

مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت دادگستري ضمن تكذيب اين خبر تصريح كرد: اين بخش از مصاحبه كه در خصوص كودك آزاري بوده، با برداشت منعكس شده كاملا متفاوت و به هيچ وجه با منشور فعاليت مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه مبناي اصلي آن حفاظت از مصالح عاليه كودكان مي باشد همخواني ندارد و بديهي است اين مرجع هيچگاه مطلبي را در مغايرت با آرمان جامعه هدف خود طرح يا منتشر نكرده و نخواهد كرد.

 

«مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت دادگستري»


Powered by Tetis PORTAL